close
تبلیغات در اینترنت
نکته های اخلاق و رفتار

نکته های اخلاق و رفتار

نکته های اخلاق و رفتار

 

:چهار سخن ازچهار کتاب

امیرالمؤمنین(ع) :من تورات،انجیل،زبور و قرآن را خواندم و از هر یک جمله ای را انتخاب نمودم.

تورات:هر کس سکوت اختیار کند،نجات می یابد.(مَن صَمَتَ نَجی)

انجیل:کسی که قانع باشد،زود سیر می گردد.(مَن قَنَعَ شَبَعَ)

زبور:کسی که لذت و خواسته های نفسانی را ترک گوید، از آفات و بلایا در امان می ماند.(مَن تَرَکَ الشَهَواتِ سَلُمَ مِنَ الآفاتِ)

قرآن:کسی که بر خدا توکل کند،خداوند او را کفایت نماید.(وَمَن یَتَوَکّل عّلّی اللهِ فَهُوَ حَسبَهَ)

پنج غنیمتی:

پنچ چیز راغنیمت بشمار:

1-جوانی را قبل از پیری.2-سلامتی را پیش از مریضی.3-بی نیازی را قبل از نیازمندی.4-راحتی را پیش از گرفتاری.5-زندگانی را قبل از مرگ.

آتش سوزی:

امام سجاد(ع)مشغول نماز بود که خانه اش آتش گرفت.مردم فریاد زدند:ای پسر رسول خدا، آتش،آتش .ولی امام سر ازسجده بر نداشت تا آتش خاموش شد.از او پرسیدند:چه چیز شما را از این آتش غافل ساخت؟ فرمود:آتش آخرت.

بدون حساب:

امام صادق(ع)فرمودند:خداوند سه دسته را بدون حساب داخل بهشت،و سه دسته را بدون حساب داخل دوزخ میکند.آنان که بدون حساب وارد بهشت میشوند،عبارتند از:1- حاکم عادل.2- تاجر راستگو. 3-پیرمردی که عمرش را درطاعت و عبادت خدا گذارده باشد.و اما آنان که بدون حساب وارد دوزخ میکند، عبارتند از:1-سلطان جائر.2-تاجر دروغگو.3-پیرمرد زانی.

ده اندرز از امام صادق(ع):

1-اگرخداوند عهده دار روزی توست،پس چرا غم روزی خود میخوری؟2-اگر روزی هرکس معین است،پس چرا اینقدر حرص میزنی؟3-اگرحساب حق است،برای چه این همه مال می اندوزی؟4-اگر پاداش خداوند حق است،چرا تا این اندازه بخل می ورزی؟5-اگرکیفر از آتش دوزخ است،چرا این همه مرتکب گناه میشوی؟6-اگرمرگ حق است،چرا اینقدر شادمان هستی؟7-اگر همه چیز درمحضر خداست،برای چه مکروحیله میکنی؟8-اگر گذشتن بر پل صراط حق است،پس به چه چیز می بالی و چرا به خود مغرور گشته ای؟9-اگر همه چیز به قضا وقدر الهی است،پس چرا اینقدر اندوهگین می باشی؟10-اگردنی فانی است،پس دلبستگی به آن برای چیست؟ 

خصال سعید:

هرکس ده خصلتت شعار خود سازد،در دنیا و آخرت کار خود سازد:1-با حق به صدق.2-با نفس به قهر.3-با خلق به انصاف.4-با بزرگان به خدمت.5-با خردان به شفقت.6-با درویشان به سخاوت.7-با دوستان به نصیحت.8-با دشمنان به برد باری.9-با جاهلان به خاموشی.10-با عالمان به تواضع.

گفتگوی بهلول با هارون:

روزی بهلول هارون را موعظه کرد.هارون ابتداء گریست.سپس او را تحسین کرد و دستور داد به او جایزه بدهند.بهلول گفت:مرا احتیاجی نیست.آنرا برگردان به کسانی که این اموال را از آنان گرفته ای.هارون گفت:پس برای تو مستمری قرار میدهم که زندگی تو تأمین شود.بهلول سرخود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت:من و تو هر دو روزی خواران سفره گسترده خداوند هستیم.محال است خداوند به یاد تو باشد و مرا فراموش کند. 

نواب خواص درغیبت صغری:

1-ابوعمرعثمان بن سعیدعمروی ازسال 260هجری تا300

2-ابوجعفرمحمدبن عثمان بن سعیدعمروی ازسال300هجری تا305

3-ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ازسال305هجری تا326

4-ابئالحسن علی بن محمدسمری ازسال326هجری تا 329

بنابراین طول مدت غیبت صغری هفتاد سال است وآغاز غیبت کبری از نیمه شعبان سال329هجری میباشد.

جریان برق:

نکته سنجی گفت: همانطور که دو سیم جریان مثبت و منفی برق،اگر لخت باشد و با یکدیگر اتصال پیدا کند،موجب آتش سوزی و انفجار،و ضرر و زیان بسیار می شود،لذا برای پیشگیری،سیم ها را با عایق می پوشانند.مردان و زنان نیز اگر بدون حجاب و پوشش لازم باشند،موجب فساد اجتماعی و انحراف اخلاقی می گردد و آحاد جامعه در آتش این فتنه خواهد سوخت.

آب گوارا:

ابراهیم بن ادهم گوید:در بیابان چوپانی را دیدم.به او گفتم:آیا نزد تو مقداری شیر یا جرعه ای آب هست؟گفت:کدام یک را دوست داری؟گفتم:اگر آب باشد بهتر است.چوپان چوبدستی را بر سنگی زد،آبی گوارا جاری شد.تعجب کردم.گفت:شگفت نیست.هر گاه بنده،خدایش را اطاعت کند،همه چیز مطیع او باشد. 

خدا ترس:

امام جواد(ع) به بعضی اصحاب فرمود:هرگاه ازشما بپرسند:از خدا می ترسید؟ پاسخ ندهید و سکوت اختیار کنید.زیرا اگربگوئید:نمی ترسم،کافر باشید.و اگربگوئید:می ترسم،دروغ گفته اید.زیرا اعمال شما اهل خوف وخشیت نیست.

دین فروشی:

مردی کوفی از شیعیان امام علی(ع) به شام آمد.معاویه به او احترام و اکرام کرد و هنگام مراجعت صدهزار درهم به او داد.او هم گرفت و تشکر نمود و رفت.یکی از شامیان به معاویه اعتراض کرد که تو به ما که در شام و در دربار تو هستیم،پنجاه هزار درهم داده ای،ولی به شیعیه علی صد هزار درهم می دهی.معاویه:من دین او را با این پول خریدم.گفت:دین مرا هم بخر.معاویه:توکه دین نداری.گفت:چطور،یا امیر؟گفت:اگر دین داشتی نزد ما نبودی!

حساب رسی:

خدا شناسی نزد خود قلم و دواتی گذاشته بود و تمام گفته ها و کرده های خود را از صبح تا شام می نوشت.آنگاه در آن می نگریست،و بر طاعت خود سپاس،و بر معاصی خود استغفار می کرد.

درخت گردو:

مردی زیر سایه درخت گردوئی نشسته بود.از روی تعجب با خود پرسید:درختی به این بزرگی میوه ای به این کوچکی دارد وبوته خربزه وهندوانه میوه ای آن چنان بزرگ.اینچه سری است؟همه ی کارهای خداوند از روی حکمت است،اما گویا این بار اشتباهی رخ داده است.ومی بایست میوه این درخت بزرگ همچون خربزه وهندوانه بزرگ باشی ومیوه آن بوته کوچک همچون گردو وکوچک باشد. درهمین فکروخیال بود که ناگهان بادی شدید وزید وگردوئی با شدت برسرش فرود آمد.از درد به خود پیچید ونالید وبه پیشگاه خداوند متعال عرضه داشت:ای خدای حکیم،تو از هر اشتباهی منزهی وخطا به ساحت مقدس تو راه ندارد.اشتباه ازمن بود،زیرا اگر این دانه گردو با این سختی به اندازه خربزه یا هندوانه بود،الان دیگرمن زنده نبودم.

جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است                     که هر چیزی به جای خویش نیکو است

عقل جزء از رمز این آگاه نیست                                             واقف این سرّ به جزء الله نیست

مناجات ابلیس:

ابلیس:خداوندا،بندگان،تو را دوست دارند و عصیانت کنند،و مرا دشمن دارند و اطاعتم کنند.

شاهکار:

سلطان و وزیرش به شکار رفتند.سلطان پرنده ای را هدف قرار داد و خطا کرد.وزیرگفت:نیکوکردی.سلطان:مرا ریشخند می کنی؟وزیر:به آن پرنده نیکی کردی.

کلاس آمادگی:

مردی از عارفی خواست او را شیوه عبادت بیاموزد.پرسید:چقدر می خوری؟ گفت:آن اندازه که سیر شوم.

گفت:این کار چهار پایان است. برو پیش از آموختن عبادت،راه و رسم خوردن را بیاموز.

 

تاریخ ارسال: جمعه 09 مرداد 1394 ساعت: 3:53 |تعداد بازدید : 70 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب

محمد
1394/6/13|10:56
اموزنده بود.اجرکم عندالله
پاسخ : سلام آقا محمد، ممنون که از سایت خودتون دیدن فرمودین.
محمد
1394/6/7|12:05
عالی

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

آخرین ارسالهای تالار گفتمان

مــنــتــــظـــــران گــــمــــنــــام
یا مهدی
ادرکنی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ
وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ
وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ
  :چهار سخن ازچهار کتاب امیرالمؤمنین(ع) :من تورات،انجیل،زبور و قرآن را خواندم و از هر یک جمله ای را انتخاب نمودم. تورات:هر کس سکوت اختیار کند،نجات می یابد.(مَن صَمَتَ نَجی) انجیل:کسی که قانع باشد،زود سیر می گردد.(مَن قَنَعَ شَبَعَ) زبور:کسی که لذت و خواسته های نفسانی را ترک گوید، از آفات و بلایا در امان می ماند.(مَن تَرَکَ الشَهَواتِ سَلُمَ مِنَ الآفاتِ) قرآن:کسی که بر خدا توکل کند،خداوند او را کفایت نماید.(وَمَن یَتَوَکّل عّلّی اللهِ فَهُوَ حَسبَهَ) پنج غنیمتی: پنچ چیز راغنیمت بشمار: 1-جوانی…
التماس دعا
خدایا،توفیق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار
ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار
و زبانمان را به راستگویى و حكمت استوار ساز
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
برحمتک یا ارحم الراحمین
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُبْـدِئُ الْخَلْقِ وَمُعیدُهُمْ وَأنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُدَبِّـرُ الْاُمُورِ
وَ بٰاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، وَ أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ الْقٰابِضُ الْبٰاسِطُ
وَ أنْتَ الله الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، وٰارِثُ الْأرْضِ وَمَنْ عَلَیْهٰا.
أسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذی إذٰا دُعیتَ بِهِ أجَبْتَ، وَإذٰا سُئِلْتَ بِهِ أعْطَیْتَ
وَ أسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ، وَ بِحَقِّهِمُ الَّذی أوْجَبْتَهُ عَلیٰ نَفْسِكَ
أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ‌ تَقْضِیَ لی حٰاجَتی، السّاعَةَ السّاعَةَ،
یٰا سَیِّدٰاهُ، یٰا مَوْلٰاهُ، یٰا غِیٰاثٰاهُ، أسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ، وَاسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ تُعَجِّلَ خَلٰاصَنٰا
مِنْ هٰذِهِ الشِّدَّةِ، یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأبْصٰار، یٰا سَمیعَ الدُّعٰآءِ،‌إنَّكَ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ،
بِرَحْمَتِكَ یٰا أرْحَمَ الرّاحِمین
یک روز می افتد ؛
آن اتفاق خوب را می گویم ...
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛
هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...
اللهم عجل لولیک الفرج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلا اللَّهُ
عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ
یا مهدی ادرکنی
السلام علی جمیع المعصومین علیهما السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ ما شآءَ اللَّهُ كانَ وَ مالَمْ یَشَاْ لَمْ یَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّشَیْئٍ قَدیرٌ وَ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَیْئٍ عِلْماً اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دآبّةٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ