close
تبلیغات در اینترنت
دلایل علمی و پزشکی غسل

دلایل علمی و پزشکی غسل

دلایل علمی و پزشکی غسل

 

دلیل علمی غسل واجب:

طبق شریعت اسلام فردی که جنب شده برای انجام اعمالی که نیاز به طهارت دارد واجب است غسل نماید.

این که چرا اسلام دستور می دهد به هنگام جنب شدن، تمام بدن را بشویید آنهم با کیفیت مخصوص، این که اگر مقصود پاکیزگی است چرا دوش گرفتن معمولی کفایت نمی کند؟ در پاسخ باید متذکر شویم که علت شرعی وجوب غسل بااین کیفیت، دستور دین است ولی در زیر، چند حکمت غسل جنابت را بر‌می شمریم:

اطاعت امر الهی:

حکمت اصلی غسل کردن به طور کلی با این کیفیت خاص، اطاعت امر الهی است که باعث تقویت روحیه عبودیت و بندگی در فرد مسلمان شده واوازاین طریق به خدای خویش نزدیک می گردد. حکمت غسل کردن فقط یک نظافت بدنی نیست: بلکه غسل، یک عمل عبادی است که با ویژگی‌های عبادی آن (مانند نیت و انجام عمل برای رضای خدا) باعث می شود که دل، متوجه خداشود. ازاین‌رو نباید آن را با یک نظافت ظاهری صرف، یکسان دانست.

طهارت معنوی:

در خصوص غسل جنابت حتی اگر بخواهیم به جنبه پاک سازی آن هم توجه کنیم، هدف از غسل جنابت، پاک‌سازی نوعی آلودگی روحی است که روش طهارت آن، توسط دین (که متصدی بیان روش های ارتباط و تاثیر گذاری معنوی و روحانی است) بدین گونه آموزش داده شده است وگرنه باید شستن موضع نا پاک، برای طهارت کافی می‌بود. هم چنان که خداوند متعال، پس از بیان غسل، وضو و تیمم، می فرماید؛ راز این دستور آن است که شما طاهر شوید «ولکن یرید لیطهرکم؛ ولیکن خدا می خواهد شما راپاک کند.»

تا انسان طاهر نشود به خدایی که طیب است نمی‌رسد و این طهارت، محبوب ذات حق است که در قرآن فرموده است؛«...والله یحب المطهرین؛ و خدا کسانی را که خواهان پاکی‌اند دوست دارد.» وقتی انسان اندکی در مسئله‌ی طهارت تأمل کند به این نتیجه می‌رسد؛ خدایی که این قدر در مورد مسئله طهارت تاکید دارد و به پاکیزگی لباسی که بر تن است و پوستی که بمنزله قشری برای حقیقت انسان است اهمیّت می دهد یقینا به طهارت قلب، بی‌توجه نبوده و به پاکیزگی باطن از آلودگی‌ها و کثافت‌های معنوی که قابل قیاس با کثافات ظاهری نیست اهمیت ویژه می‌دهد.

پس آنچه از طهارت مراد است نه فقط طهارت ظاهری بلکه در حقیقت طهارت معنوی است و شاهد این ادعا آنکه خداوند در مورد تیمم نیز فرموده؛ «ولکن یرید لیطهرکم». خاک که باعث تطهیر ظاهر نیست بلکه آنچه مراد است تطهیر انسان از خبائث اخلاقی،تکبر،عجب و غیره است.

تعدیل اعصاب سمپاتیک:

از سوی دیگر،انزال، یک عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زوائد) به دلیل این که اثر آن در تمام بدن، آشکار می گردد و تمام سلول‌های بدن، به دنبال خروج آن در یک حالت سستی مخصوص فرو می‌روند و این خود نشانه تأثیر آن بر روی تمام اجزاء بدن است.

طبق تحقیقات دانشمندان، در بدن انسان، دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیت‏‌های بدن را کنترل می‌‏کند: اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک.

این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان گسترده است. وظیفه اعصاب سمپاتیک، تند کردن و وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک، کند کردن فعالیت دستگاه‌‏های مختلف بدن است.

گاهی جریان‏‌هایی در بدن رخ می‏‌دهد که این تعادل را به هم می‏‌زند؛ از جمله آن‌ها حالت ارگاسم (اوج لذت جنسی) است که معمولاً مقارن با انزال صورت می‏‌گیرد.

از اموری که می‌‏تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وا دارد و تعادل از دست رفته را تأمین کند، تماس آب با بدن است و از آنجا که تأثیر ارگاسم روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می‏‌شود، دستور داده شده که بعد از جماع، تمام بدن با آب، شسته شود.

رعایت بهداشت:

غسل جنابت یک دستوراسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت،در طول زندگی است. همواره افرادی از نظافت خود غافل می‏‌شوند ولی این حکم اسلامی آنان را وادار می‌‏کند که در فاصله‏‌های مختلف، خود را شست و شو دهند و بدن خود را پاک نگه دارند.

نتیجه گیری:

البته موارد یاد شده، تنها به عنوان حکمت و فلسفه غسل به شمار می‏‌آید و به هیچ وجه، ملاک اصلی وجوب غسل نیست؛ چه اینکه غسل، یک واجب تعبدی است و نیاز به قصد قربت دارد. ازاین‌رو کسی که تازه بدن خود را شسته ولی اگر این حالت از او سر بزند، باز باید غسل را انجام دهد.

 

غسل جنابت

به واسطه بیرون آمدن  مایع منی ، چه در خواب باشد یا در بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بیشهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار، انسان جنب می شود و  باید غسل جنابت انجام دهد.

در حال جنابت نماز و روزه و موارد دیگر تا وقتی غسل جنابت انجام نداده است،بر انسان حرام می شود و باید از انجام آنها خودداری کرد.

غسل جنابت  را به دو صورت ترتیبی و ارتماسی می توانیم انجام دهیم. در اینجا آموزش صحیح غسل ترتیبی و  را که بیشتر مورد استفاده است به همراه احکام مربوط به آن را برای شما به صورت  عملی در قالب تصاویر زیر نمایش داده میشود.

 

سئوال 1_ چه چیزهایی باعث غسل جنابت می شود؟

جواب ـ انسان با دو چیز جنب می شود: 1_ جماع یعنی نزدیکی و مقاربت 2_ بیرون آمدن منیچه در خواب باشد  یا در بیداری، کم باشد یا زیاد،با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

س 2_ اگر رطوبتی از انسان خارج شددر چه صورت حکم منی را دارد؟

ج ـ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول و یا غیر آنچنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن بدن سست شود آن رطوبت حکم منی را دارد.

س 3_ اگر رطوبتی از انسان خارج شود و آثار سه گانه منی را نداشتچه حکمی دارد؟

ج ـ اگر هیچ یک از آن سه نشانه یا بعضی از آنها را نداشته باشد حکم منی ندارد.

س 4_ آیا وجود نشانهای سه گانه در مورد شخص بیمار نیز باید رعایت شود؟

ج ـ  در بیمار لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد بلکه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود در حکم منی است.

س 5_ اگر از مردی که بیمار نیست آبی خارج شود که یکی از سه نشانه ای را که گفته شد نداشته باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  اگر یکی از نشانه های گفته شده را داشته باشد و نداند نشانه های دیگر را داشته یا نهچنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته همان وضو کافی خواهد بود و اگر وضو نداشتهفقط باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب است که غسل هم انجام دهد.

س 6_ چه چیزی بعد از بیرون آمدن منی مستحب است؟

ج ـ ‌مستحب است بول کند.

س 7_ اگر بعد از خروج منی بول نکندچه محذوری برای شخص پیش می آید؟

ج ـ اگر بول نکند بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگرحکم منی دارد.

س 8_ در چه صورتی انسان جنب می شود و غسل بر او واجب می گردد؟

ج ـ  اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرددر قبل باشد یا دبر ، بالغ باشد یا نابالغاگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.

س 9_ وظیفه کسی که شک دارد به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نهچیست؟

ج ـ غسل بر او واجب نیست.

س 10_ اگر حیوانی را وطی کندچه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ  اگر حیوانی را  وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها کافی است.

س 11_ اگر بعد از  وطی منی بیرون نیایدچه وظیفه ای دارد؟

ج ـ  چنانچه پیش از وطیوضو داشته باشد غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب بعد از غسل وضو نیز بگیرد.

س 12_ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیایدچه تکلیفی داریم؟

ج ـ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیایدیا انسان شک کند منی از او بیرون آمده یا نهغسل بر او واجب نیست.

س 13_ کسی که نمی تواند غسل کندچه وظیفه ای دارد؟

ج ـ کسی که نمی تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است بعد از داخل شدن وقت نماز نیز می تواند با همسر خود نزدیکی کند.

س 14_ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل نکردهباید غسل کند.

س 15_ نمازهایی که بعد از بیرون آمدن منی خواندهچه حکمی دارد؟

ج ـ  تنها نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی خواندهقضا کند.

س 16_ حکم نمازهایی که احتمال می دهد بعد از بیرون آمدن منی خوانده چیست؟

ج ـ  لازم نیست قضا کند.

چیز هایی که بر جنب حرام است

س 17_ چند چیز بر جنب حرام است؟

ج ـ برجنبپنج چیز حرام است.

س 18_ مورد اولی که بر جنب حرام استچه می باشد؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و همچنین اسم پیامبرانامامان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بنا بر احتیاط واجب.

س 19_ دومین موردی که بر جنب حرام استکدام می باشد؟

ج ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر اگر چه از یک درب داخل و از درب دیگر خارج شود.

س 20_ مورد سومی که بر جنب حرام استکدام می باشد؟

ج ـ توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم امامان ولی اگر از یک درب داخل و از درب دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشکال ندارد.

س 21_ چهارمین موردی که بر جنب حرام می باشدکدام است؟

ج ـ داخل شدن در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن بلکه بنا بر احتیاط واجب گذاشتن چیزی درآن اگر چه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است.

س 22_ پنجمین موردی که بر جنب حرام می باشد چیست؟

ج ـ خواندن سوره ای که سجده واجب دارد.

س 23_ کدام سوره ها سجده واجب دارند؟

ج ـ1_ سوره سی و دوم قرآن یعنی سوره سجده 2_ سوره چهل و یکم یعنی سوره فصلّت 3_ سوره پنجاه و سوم یعنی سوره النّجم 4_ سوره نود و ششم یعنی سوره العلق. بنا بر احتیاط اگر یک حرف از این چهار سوره را نیز بخواند حرام است.

چیز هایی که بر جنب مکروه است

س 24_ چند چیز بر جنب مکروه است؟

ج ـ بر جنب نه چیز مکروه است.

س 25_ مورد اول و دوم که بر جنب مکروه می باشدکدام است؟

ج ـ خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشویدمکروه نیست.

س 26_ سومین موردی که بر جنب مکروه استچیست؟

ج ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجده  واجب ندارد.

س 27_ موارد چهارم و پنجم که بر جنب مکروه می باشد، کدام است؟

ج ـ رساندن جایی از بدن به جلد،حاشیه و بین خطهای قرآن (نیز) همراه داشتن قرآن.

س 28_ ششمین موردی که بر جنب مکروه استکدام می باشد؟

ج ـ خوابیدن ولی با وضو بگیرد یا به جهت نداشتن آببه جای غسل تیمم کند مکروه نیست.

س 29_ سه مورد باقیمانده که بر جنب مکروه می باشد، کدام است؟

ج ـ خضاب کردن به حنا و مانند آن ـ مالیدن روغن به بدن ـ جماع کردن بعد از محتلم شدن (محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب).

چند مسأ له

س 30_ غسل جنابت چه حکمی دارد؟

ج ـ  غسل جنابت به خودی خود مستحب است ولی برای خواندن نماز و مانند آن واجب می باشد.

س 31_ برای چه چیزهایی غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ برای نماز میتسجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.اگر چه برای نماز میت احتیاط مستحب است.

س 32_ آیا نیت استحباب  یا وجوب برای غسل جنابت لازم نیست؟

ج ـ  لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کند بلکه اگر فقط به قصد قربت یعنی انجام فرمان خدا غسل کندکافی است.

س 33_ حکم غسل کسی که یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعدا ً معلوم شود که پیش از وقت غسل کردهچیست؟

ج ـ غسل او صحیح است.

س 34_ غسل واجب یا مستحب را به چند صورت می توان انجام داد؟

ج ـ به دوصورت 1_ ترتیبی 2_ ارتماسی.

 

غسل ترتیبی

س 35_ غسل ترتیبی را چگونه باید انجام دهد؟

ج ـ در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردنبعد طرف راستبعد طرف چپ بدن را بشوید ولو به اینکه تمام بدن زیر آب باشد کلاً زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماماً شسته شود.

س 36_ اگر عمداًًًً یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مساله به ترتیب عمل نکند غسلش چه حکمی دارد؟

ج ـ چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل کرده باشد وترتیب را رعایت نکرده باشد غسل او باطل است و چنانچه طرف چپ را مقدم داشتهبنا بر احتیاط مستحب دوباره غسل کند.

س 37_ عدم ترتیب در کجا بعید نیست؟

ج ـ اگر زیر باران یا دوش و مانند آن غسل کرده باشد عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشدگر چه احوط است.

 س 38_ناف و عورت را در غسل چگونه  باید شست؟

ج ـ بنا بر احتیاط نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید.اگر چه بعید نیست کفایت شستن کل ناف و کل عورت با احدالطرفین و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

س 39_ برای آنکه یقین هر سه قسمت یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ کاملاً غسل داده شدهچگونه باید عمل کند؟

ج ـ هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را نیز با آن قسمت بشوید بلکه بنا بر احتیاط احوط مستحب است طرف راست گردن را با طرف راست بدن و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید.

س 40_ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اما نمی داند کدام قسمت است، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ دوباره غسل کند.

س 41_ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چگونه باید غسل را تکمیل کند؟

ج ـ چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است و لازم نیست دوباره غسل کند و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید.

س 42_ اگر قسمت نشسته نشده از سر و گردن باشد چه حکمی متوجه اوست؟

ج ـ اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقداردوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

س 43_ اگر غسل به وسیله آب باران و دوش و مانند اینها باشد مقدار نشسته چه حکمی پیدا می کند؟

ج ـ اگر غسل زیر باران و دوش و مانند اینها باشد معلوم نیست شستن اعضاء بعدی لازم باشد.

س 44_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک کندچه تکلیفی دارد؟

ج ـ شستن همان مقدار کافی است.

س 45_ اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف راست شک کندچه وظیفه ای دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدارطرف چپ را نیز بشوید.

س 46_ اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کندوظیفه اش چیست؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقداردوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید.

 

  

غسل ارتماسی

 

س 47_ غسل ارتماسی را چگونه باید انجام داد؟

ج ـ باید آب در یک لحظه عرفی تمام بدن را بگیرد پس اگر به نیت غسل ارتماسی درآب فرو رودچنانچه پای او روی زمین باشدبایدآن را از زمین بلند کند.

س 48_ در غسل ارتماسی چگونه باید نیت نمود؟

ج ـ ‌لازم نیست هنگامی نیت کند که مقداری از بدن بیرون آب باشد.بلکه اگر تمام بدن زیر آب باشد می تواند نیت کند.

س 49_ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه وظیفه ای متوجه اوست؟

ج ـ اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند یا نداند بنا بر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند.

س 50_ اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشت اما برای ارتماسی وقت داشتچه تکلیفی دارد؟

ج ـ باید غسل ارتماسی کند.

س 51_ چه کسانی نمی توانند غسل ارتماسی کنند؟

ج ـ کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج و یا عمره احرام بسته استنمی تواند غسل ارتماسی کند ولی اگر از  روی فراموشی غسل کند صحیح است.

برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.

بالای فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایین فرم

 

 

 

 

تاریخ ارسال: دوشنبه 05 مرداد 1394 ساعت: 5:1 |تعداد بازدید : 1370 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

آخرین ارسالهای تالار گفتمان

مــنــتــــظـــــران گــــمــــنــــام
یا مهدی
ادرکنی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ
وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ
وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ
  دلیل علمی غسل واجب: طبق شریعت اسلام فردی که جنب شده برای انجام اعمالی که نیاز به طهارت دارد واجب است غسل نماید. این که چرا اسلام دستور می دهد به هنگام جنب شدن، تمام بدن را بشویید آنهم با کیفیت مخصوص، این که اگر مقصود پاکیزگی است چرا دوش گرفتن معمولی کفایت نمی کند؟ در پاسخ باید متذکر شویم که علت شرعی وجوب غسل بااین کیفیت، دستور دین است ولی در زیر، چند حکمت غسل جنابت را بر‌می شمریم: اطاعت امر الهی: حکمت اصلی غسل کردن به طور کلی با این کیفیت خاص، اطاعت امر الهی است که باعث تقویت روحیه عبودیت…
التماس دعا
خدایا،توفیق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار
ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار
و زبانمان را به راستگویى و حكمت استوار ساز
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
برحمتک یا ارحم الراحمین
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُبْـدِئُ الْخَلْقِ وَمُعیدُهُمْ وَأنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُدَبِّـرُ الْاُمُورِ
وَ بٰاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، وَ أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ الْقٰابِضُ الْبٰاسِطُ
وَ أنْتَ الله الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، وٰارِثُ الْأرْضِ وَمَنْ عَلَیْهٰا.
أسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذی إذٰا دُعیتَ بِهِ أجَبْتَ، وَإذٰا سُئِلْتَ بِهِ أعْطَیْتَ
وَ أسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ، وَ بِحَقِّهِمُ الَّذی أوْجَبْتَهُ عَلیٰ نَفْسِكَ
أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ‌ تَقْضِیَ لی حٰاجَتی، السّاعَةَ السّاعَةَ،
یٰا سَیِّدٰاهُ، یٰا مَوْلٰاهُ، یٰا غِیٰاثٰاهُ، أسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ، وَاسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ تُعَجِّلَ خَلٰاصَنٰا
مِنْ هٰذِهِ الشِّدَّةِ، یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأبْصٰار، یٰا سَمیعَ الدُّعٰآءِ،‌إنَّكَ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ،
بِرَحْمَتِكَ یٰا أرْحَمَ الرّاحِمین
یک روز می افتد ؛
آن اتفاق خوب را می گویم ...
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛
هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...
اللهم عجل لولیک الفرج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلا اللَّهُ
عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ
یا مهدی ادرکنی
السلام علی جمیع المعصومین علیهما السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ ما شآءَ اللَّهُ كانَ وَ مالَمْ یَشَاْ لَمْ یَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّشَیْئٍ قَدیرٌ وَ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَیْئٍ عِلْماً اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دآبّةٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ